Wat bieden wij?

 

  • de woningen voldoen aan een aantal kwaliteitsnormen
  •  de huurcontracten zijn degelijk en steeds voor lange duur, en dit zoals opgelegd in het sociaal huurbesluit 
  • indien nodig biedt het SVK de huurder een begeleiding aan 
  • voor de meeste SVK-huurders is de Vlaamse Huursubsidie mogelijk 
  • omdat het SVK met de eigenaar onderhandelt over de huurprijs ligt deze prijs lager dan op de gewone huurmarkt