Nuttige informatie

Bij een inschrijving op de wachtlijst van het SVK komt wel wat kijken. Zo gaan we een aantal bewijsstukken moeten verzamelen. Je kan vermijden dat je meerdere keren moet terugkomen, door je degelijk voor te bereiden.

Hier vind je een lijst met documenten. Breng deze mee tijdens het inschrijvingsmoment.

 • Kopie van de identiteitskaarten (voorkant en achterkant) van alle gezinsleden + personen die mee verhuizen
 • Nummer SIS – kaart van alle gezinsleden, nummer bevindt zich rechts boven op de SIS –kaart
 • Attest van woonst (historiek), af te halen bij het gemeentebestuur
 • Attest van gezinssamenstelling, af te halen bij het gemeentebestuur
 • Kopie van de aanslagbiljetten personenbelasting over de inkomsten van 3 jaar geleden van alle gezinsleden en personen die mee verhuizen. Wanneer er 3 jaar voor de inschrijving geen inkomen kan aangetoond worden, neemt men het inkomen van 2 jaar voor de inschrijving. Wanneer men ook dan geen inkomen kan aantonen, neemt men dat van 1 jaar voor de inschrijving.  En tenslotte, als ook dan geen inkomen kan worden aangetoond, wordt het huidig inkomen genomen.
 • Bewijzen van alle inkomsten van de laatste drie maanden (loonbriefjes, attesten van de vakbond, de mutualiteit, het OCMW, rekeninguittreksels,…), bewijzen van kindergeld
 • Bewijzen van betaling alimentatie en vonnis
 • Kopie van het huidige huurcontract
 • Een recent betalingsbewijs van de huidige huur (rekeninguittreksel,…)
 • Andere attesten die uw woonnood kunnen staven (vonnis, opzegbrief,…)
 • Getuigschrift basis, secundair of hoger onderwijs in een door de Vlaamse Gemeenschap of door Nederland erkende onderwijsinstelling, verklaring mondelinge taalvaardigheid SVK, attest Centra voor Volwassenonderwijs,…
 • Attest van inburgering