Werkjaar 2017

Op 14/03/2018 vond de Algemene Vergadering plaats waarbij de inhoudelijke en financiële verslagen over het werkjaar 2017 werden goedgekeurd.   

Enkele cijfergegevens : 

- Er werden 12 panden ingehuurd terwijl er 3 uit beheer gingen.  Zodoende is er een netto-groei met 9 panden tot een totaal van 175 panden.

- Aan 34 kandidaat-huurders werd een woning toegewezen.

- 272 nieuwe kandidaat-huurders werden ingeschreven. 

21 maart 2018 |