Geschiedenis

De sociale verhuurkantoren (SVK’s) zijn ontstaan uit de bekommernis om kwetsbare bewoners te steunen opdat zij ook gebruik kunnen maken van hun recht op wonen. Vele van deze mensen huren op de gewone woningmarkt, waardoor ze snel het slachtoffer zijn van huisjesmelkers. De SVK's trachten de kwaliteit van het wonen van deze groep te verbeteren en te bewaken door zelf woningen op de private huurmarkt te huren om deze onder te verhuren.       

Op 18 november 1994 werd het Sociaal Verhuurkantoor Maasmechelen opgericht. Het initiatief kwam vanuit het OCMW Maasmechelen en werd ondersteund door het Vlaams Fonds voor Integratie van Kansarmen (VFIK) en later het Sociaal Impulsfonds (SIF) en het provinciebestuur Limburg.

Vanaf 2000 werden samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de OCMW's van Maaseik en Dilsen-Stokkem.

Sedert 2001 is er een erkenning en subsidiëring vanuit de Vlaamse Overheid.

In 2002 gebeurde er een naamsverandering naar het Sociaal Verhuurkantoor Maasland.

Vanaf 2005 werd het werkingsgebied uitgebreid naar de gemeente Lanaken en vanaf 2013 is er ook een werking in de gemeente Kinrooi.