Wat bieden wij?

Door te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor werkt u als eigenaar samen met een professionele partner.

Het SVK staat in voor de verhuring van uw pand en is verantwoordelijk voor de huurdersverplichtingen, m.a.w. u geeft uw werken uit handen , zonder enig risico voor u.
Het SVK betaalt immers de huur iedere maand stipt aan u! Dus ook als de woning niet verhuurd is, of wanneer de huurder niet betaalt.
Het Sociaal Verhuurkantoor ziet toe op het onderhoud van de ingehuurde panden, brengt ze opnieuw in dezelfde staat op het einde van de huurovereenkomst (rekening houdend met de normale slijtage) en volgt nauwgezet de huurdersverplichtingen op. Het verzekert de woning of het appartement tegen brand en andere schade en organiseert het onderhoud van de verwarmingsketels.
Het SVK neemt ook alle administratieve beslommeringen van u over; het zoekt een onderhuurder, maakt de huurcontracten op, zorgt voor de plaatsbeschrijving en neemt de begeleiding van de huurder op indien dit nodig blijkt.
Verhuren aan het SVK gebeurt binnen het wettelijk kader van de woninghuurwet. U behoudt dus als eigenaar de voordelen en zekerheden vervat in de woninghuurwet.

Fiscaal wordt u als eigenaar die verhuurt aan een SVK, belast op het (geïndexeerd) kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten.  Daarbij kunt u dan genieten van het sociaal tarief : 1,6 in plaats van 2,4 %  van het kadastraal inkomen, verhoogd met de gemeentelijke en provinciale opcentiemen.

Premies en voordelen bij renovatie
Bezit u een woning waaraan aanpassings- of renovatiewerken moeten worden uitgevoerd? Ook dan kan een samenwerking met een SVK interessant voor u zijn!

De Vlaamse renovatiepremie: indien werken worden uitgevoerd voor minstens € 10.000 BTW excl. kan de eigenaar een premie krijgen            die 30% bedraagt van de totale renovatiekost 

Verder zijn er nog interessante premies bij energiebesparende maatregelen (dakisolatie, spouwmuurisolatie, ...) via VZW Stebo.