Nuttige informatie

Elke huurder van ons SVK krijgt een vaste contactpersoon, een huurdersbegeleider, aangeduid. 

U kunt steeds bij hem/haar terecht voor uw vragen rond de woning, de huurovereenkomst en alle aanverwante zaken.