Wat vragen wij?

De SVK’ s onderhandelen met de eigenaar over een goede huurprijs en een degelijk huurcontract. Met de huur die de onderhuurder aan het SVK betaalt, betaalt het SVK op zijn beurt de eigenaar.

Daarom verwacht het SVK dat de onderhuurder de huurwoning als een goede huisvader beheert en zijn huurdersverplichtingen nakomt. Indien nodig, biedt het SVK hem hierin ondersteuning.