Wat vragen wij?

Iedereen die voldoet aan een aantal voorwaarden kan zich inschrijven bij het SVK.

Die voorwaarden zijn sinds januari 2008 dezelfde als de sociale huisvestingsmaatschappijen en gaan over inkomen, eigendomsbezit, meerderjarigheid, taalbereidheid en de voorwaarde dat je ingeschreven moet zijn in het bevolkingsregister.

De juiste omschrijving van de vcoorwaarden kunt u terugvinden in ons intern huurreglement

Er dient een inschrijvingsformulier ingevuld worden en tijdens een bespreking op onze zitdag zal uitgelegd worden welke verdere documenten nog nodig zijn.