Werkjaar 2018

Op 6 maart 2019 vond de Algemene Vergadering plaats waarbij de inhoudelijke en financiële verslagen over het werkjaar 2018 werden goedgekeurd.   

Enkele cijfergegevens : 

- Er werden 11 panden ingehuurd terwijl er 7 uit beheer gingen.  Zodoende is er een netto-groei met 4 panden tot een totaal van 179 panden.

- Aan 40 kandidaat-huurders werd een woning toegewezen.

- 251 nieuwe kandidaat-huurders werden ingeschreven. 

13 maart 2019 |