Toegankelijkheidsverklaring

SVK Maasland vzw streeft ernaar haar website toegankelijk te maken. We volgen daarbij het Bestuursdecreet van 7 december 2018 dat zorgde voor de omzetting van de Europese Richtlijn 2016/2102 over toegankelijkheid van 26 oktober 2016.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.svkmaasland.be
 
Nalevingsstatus
De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevatten de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking. De Europese en Belgische regelgeving legt ons WCAG 2.1 niveau AA op.
 
Feedback
Wij verwelkomen jouw feedback om onze website meer toegankelijk te maken. Je kan contact met ons opnemen via info@svkmaasland.be. Wij streven ernaar je een eerste antwoord te sturen binnen 15 werkdagen.
 
Handhavingsprocedure
Ben je niet tevreden van de manier waarop we jouw feedback of klacht over webtoegankelijkheid behandelden, dan kan je jou richten tot de Vlaamse Ombudsdienst.
Je bereikt hen:
• per post op: Vlaamse Ombudsdienst, Vlaams ombudsman, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
• via e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
• via telefoon 02 552 48 48 of het gratis nummer 1700
 
Datum van deze toegankelijkheidsverklaring
We stelden deze toegankelijkheidsverklaring op op 01/10/2020.